Dichter

Ton Lodder voelt zich vaak meer dichter dan schrijver. Bij een gedicht legt de maker zich vrijwillig beperkingen op. Hij stelt eisen aan het product met betrekking tot structuur, rijm en metrum. De lezer moet de lust gevoelen het vers van buiten te leren of er delen van te onthouden, vindt hij. Dan pas is een gedicht geslaagd.

Inmiddels is het eerste bundeltje verschenen, 'Liefde is zilver'. Hierin staan 25 gedichten over liefde, schoonheid en verlangen. Die verzen zijn nogal uiteenlopend van aard. De (toekomstige) lezer vindt er ontroerende, humoristische en absurdistische verzen in.

 
Kussen

Och, mocht toch vannacht
uw deinende pracht
mijn hoofdkussen heten.

Ik zou in de gloed
van uw trotse gemoed
het slapen vergeten.

 

meer...